تلفن های ضروری

تلفن های ضروری ارمنستان

تلفن های ضروری در ارمنستان

آتشنشانی ۱۰۱
پلیس ۱۰۲
اورژانس ۱۰۳
مرکز اطلاعا ت ۱۰۹
ساعت – ۱۱۰
فرودگاه ۱۸۷
راه آهن ۱۸۴

تلفن به خارج از ارمنستان – سیم کارت ارمنستان

۱ – از طریق تلفن ثابت و یا سیم کارت بی لاین : * ۸۸* + ۰۰ + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن

شماره مقصد بدون صفر اول۹۸۰۰۸۸

– چک کردن خطوط Beeline :

#۱۰۲*

– اضافه کردن پولBeeline :

 call#رمز شارژ*۱۰۱*


۲ – از طریق سیم کارت ویوا سل : ۷۷+ ۰۰ + کد کشور + کد شهر + شماره تلفن

شماره مقصد بدون صفر اول۹۸۰۰۷۷

– چک کردن خطوط Vivacell :

#۱۲۲*

– اضافه کردن پولvivacell :

 call#رمز شارژ*۱۲۳*

۳ – از طریق سیم کارت اورنج: قبل از شماره تلفن خود کد ۰۰۹۸ را برای ایران بگیرید. بعد از ۰۰۹۸ شماره خود را بدون صفر ابتدای آن شماره گیری کنید

– چک کردن خطوط Orange (یوکام):

#۱۳۳*

– اضافه کردن پولOrange (یوکام):

 call#رمز شارژ*۱۴۴*

پیش شماره های سیم کارت های ارمنستان:

Beeline: 91,96,99

Vivacell: 93,94,98,77

Orange: 55, 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

WhatsApp chat