سفارت خانه های ارمنستان

سفارتخانه ها و کنسولگری ها در ارمنستان

آرژانتین
نشانی: Aygestan str., house 12, Yerevan
تلفن: ۵۷۶۴۵۲, ۵۷۶۴۵۱
پست الکترونیک: earme@mrecic.gov.ar 
  اطریش
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
 استونی
نشانی: ۴۳ Giulbenkyan St. #179
تلفن: ۲۶۳۹۷۳, ۲۲۰۱۳۸
سایت: 
پست الکترونیک:
 اسلوونی
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
 اوروگوئه
نشانی: ۲۶ Parpetsi Str
تلفن: ۵۳۴۹۱۰, ۵۳۴۹۳۰
سایت: 
پست الکترونیک:
 اسلواکی
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
 اندونزی
نشانی: ۳۷G, Israelyan str, Yerevan 375015
تلفن: ۵۶۵۶۶۹
سایت:  www.riconsulate.am
پست الکترونیک:
بیلوروس
نشانی: ۱۲a Nikol Douman Str., Yerevan
تلفن: ۲۷۵۶۱۱
سایت: www.armenia.belembassy.org
پست الکترونیک: armenia@belembassy.org
برزیل
نشانی: ۵۷ Simyon Yerevantsi Str., Yerevan
تلفن: ۵۰۰۲۱۰
پست الکترونیک: embassy@brasil.am 
بلغارستان
نشانی: Nor Aresh, 16 Sofia Str., Yerevan
تلفن: ۴۵۸۲۳۳
پست الکترونیک: secretaryemb@abv.gb 
 تایلند
نشانی: ۱ Baghramian Ave., Apt 10
تلفن: ۵۶۰۴۱۰, ۵۴۲۳۳۱
سایت: 
پست الکترونیک:
چین
نشانی: ۱۲ Marshall Baghramian Ave., Yerevan
تلفن: ۵۶۰۰۶۷
پست الکترونیک: chiemb_am@mfa.gov.cn
مصر
نشانی: ۶a Sepuh Str., Yerevan
تلفن: ۲۲۶۷۵۵, ۲۲۰۱۱۷
پست الکترونیک: egyemb@arminco.com
فرانسه
نشانی: ۸ Grigor Lousavorich Str., Yerevan
تلفن: ۵۹۱۹۵۰
سایت: www.ambafrance-am.org
پست الکترونیک: cad.erevan@diplomatie.gouv.fr
گرجستان
نشانی: ۲/۱۰ Babayan Str., Yerevan
تلفن: ۲۰۰۷۴۲, ۲۰۰۷۳۸ (consular section)
پست الکترونیک: yerevan.emb@mfa.gov.ge
آلمان
نشانی: ۲۹ Charents Str., Yerevan
تلفن: ۵۲۳۲۷۹, ۵۲۴۵۸۱, ۵۸۶۵۹۱
سایت: www.eriwan.diplo.de
پست الکترونیک: info@eriv.diplo.de
یونان
نشانی: ۶ Demirchian Str., Yerevan
تلفن: ۵۳۰۰۵۱, ۵۳۶۷۵۴
پست الکترونیک: grembere@mfa.gr
هند
نشانی: ۵۰/۲ Dzorap Str., Yerevan
تلفن: ۵۳۹۱۷۳, ۵۳۹۱۷۴, ۵۳۹۱۷۵, ۵۳۹۱۷۶
سایت: www.indianembassy.am
پست الکترونیک: interpreter@embassyofindia.am
جمهوری اسلامی ایران
نشانی: ۱ Budaghian Str., Yerevan
تلفن: ۲۸۰۴۵۷, ۲۳۲۹۲۰, ۲۳۲۹۵۲, ۲۳۴۹۰۰
سایت: www.iranembassy.am
پست الکترونیک: info@iranembassy.am
ایتالیا
نشانی: ۵ Italy Str., Yerevan
تلفن: ۵۴۲۳۳۵, ۵۴۲۳۳۶
سایت: www.ambjerevan.esteri.it
پست الکترونیک: segreteria.jerevan@esteri.it; consolare.jerevan@es
لبنان
نشانی: Dzoragyugh, 13/14, Yerevan
تلفن: ۵۰۱۳۰۲, ۵۰۱۳۰۳
پست الکترونیک: libanarm@gmail.com
لیتوانی 
نشانی: ۲/۱۳ Babayan Str., Yerevan
تلفن: ۲۹۷۶۸۰ 
سایت: www.mfa.lt 
پست الکترونیک: amb.am@urm.lt , 
 مجارستان
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
مالتا
نشانی: ۱ Amiryan Str., Yerevan
تلفن: ۲۳۶۹۳۲, (۰۹۴) ۵۴۲۴۹۹
پست الکترونیک: ambasash@yahoo.com
 مراکش
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
 کانادا
نشانی: ۱ Amiryan Street, Hotel Marriott, 3rd floor Suite # 306
تلفن: ۵۶۷۹۹۰
سایت: 
پست الکترونیک: concda@gmail.com
 کره
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
لهستان
نشانی: ۴۴a Hanrapetutyan Str., Yerevan
تلفن: ۵۴۲۴۹۳, ۵۴۲۴۹۵, ۵۴۲۴۹۷
پست الکترونیک: erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
 صربستان
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
 فیلیپین
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
قزاقستان
نشانی: ۶۶ Aygedzor Str., Yerevan
تلفن: ۲۱۰۹۹۹, ۲۱۱۳۳۳
سایت: www.kazembassy.am 
پست الکترونیک: kazembassy@web.am
 قره باغ
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
 قرقیزستان
نشانی:
تلفن:
سایت: 
پست الکترونیک:
رومانی
نشانی: ۱۵ Barbyus Str., Yerevan
تلفن: ۲۷۵۳۳۲, ۲۲۷۶۱۰
پست الکترونیک: ambrom@netsys.am
روسیه
نشانی: ۱۳a G. Lousavorich Str., Yerevan
تلفن: ۵۶۷۴۲۷, ۵۴۵۲۱۸, ۵۸۲۵۲۱, ۵۸۹۸۴۳
سایت: www.armenia.mid.ru
پست الکترونیک: info@rusembassy.am; ruscon@rusembassy.am (consular
سوئیس
نشانی: ۱st Koryun Lane, Building 1, Apt. # 16, Yerevan
تلفن: ۵۲۴۰۸۸
پست الکترونیک: yerevan@sdc.am 
سوریه
نشانی: ۱۴ Marshal Baghramian Ave., Yerevan
تلفن: ۵۲۴۰۲۸, ۵۲۴۰۳۶
پست الکترونیک: syrem_ar@intertel.am
ترکمنستان
نشانی: ۵۲ Yerznkyan Str., Yerevan
تلفن: ۲۲۱۰۲۹, ۲۲۱۰۳۹
پست الکترونیک: tmembassy@netsys.am
اکراین
نشانی: Arabkir 29, bld. 5/1, Yerevan
تلفن: ۲۲۹۷۲۷, ۲۲۶۵۴۱
پست الکترونیک: ukremb@cornet.am
انگلیس
نشانی: ۳۴ Baghramian Ave., Yerevan
تلفن: ۲۶۴۳۰۱
سایت: www.ukinarmenia.fco.gov.uk
پست الکترونیک: enquiries.yerevan@fco.gov.uk
آمریکا
نشانی: ۱ American Ave., Yerevan
تلفن: ۴۶۴۷۰۰, ۴۹۴۲۰۰
سایت: www.usa.am
پست الکترونیک: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

WhatsApp chat