آموزش شطرنج- قسمت ۱

ارمنستان شطرنج

معرفی صفحه شطرنج ، ساعت و مهره های این ورزش فکری صفحه شطرنج یک صفحه مربع هشت در هشت خانه یکی در میان سیاه و سفید است که ۶۴ خانه ؛ ۳۲ خانه سیاه و ۳۲ خانه سفید دارد. این بازی دو نفره به وسیله ۳۲ مهره ؛ ۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه… ادامه خواندن آموزش شطرنج- قسمت ۱