ولگوگراد

ولگوگراد

ولگوگراد (Волгогра́д) یا استالینگراد ولگوگراد (Волгогра́д) یا استالینگراد یک شهر صنعتی روسیه بوده و مرکز اداری منطقه ولگوگراد محسوب می‌شود. این شهر در ساحل غربی رودخانه ولگا قرار دارد . نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین و خونین‌ترین نبردها در تاریخ جنگ بود. در محلی به عنوان ” شهر قهرمان ” شناخته… ادامه خواندن ولگوگراد